Duben 2013 archive

Základní škola Blučina

Základní škola v Blučině chystá pro žáky tyto akce: •Kurz Mladého cyklisty – 4.roč. – 25.4.2013 •Čarodějná škola – 30.4.2013 •Exkurze do ptačí záchranné stanice v Rajhradě – začátek května •Školní výlet do Oslavan 17.5.2013 •Třídní schůzky – 22.5.2013 •Den dětí – 31.5.2013 •Vlastivědná exkurze do Brna – 5. ročník (koncem června) •Focení – 18.6.2013 •Akademie …

Continue reading

Noc kostelů 2013 24.5.

  Noc kostelů – kostel Nanebevzetí Panny Marie Zveme všechny občany na Noc kostelů v Blučině, která v letošním roce 24.5. začíná v 16:00 hod. a je pro vás mimo jiné nachystaný program: – volná prohlídka kostela – výstup na kostelní věž – výstava Biblí – ruční přepisování Bible – prohlídka farního sklepa – zapalování děkovných svící – otevřená krypta …

Continue reading

Zpravodaj Blučina

  Obec Blučina začala vydávat dvouměsíční zpravodaj. Zpravodaj je distribuován bezplatně v tištěné formě v místních potravinách a současně i oficiálně na elektronických stránkách obce http://www.blucina.cz/ . Redaktorem zpravodaje pan. Petr Závodník, zpravodaj@blucina.cz Chcete li si prohlédnout archiv těchto zpravodajů, naleznete je postupně zde: http://zivot.blucina.eu/zpravodaj-info/ nebo přímo zde v archivu: http://www.blucina.eu/zpravodaj/